Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Het Tuindorp

“Het is onze achtertuin….” Naast de vele honderden enthousiaste reacties over de plannen van de werkgroep waren er ook bezorgde mensen. Met name de bewoners van de aangrenzende wijk Het Tuindorp (in de volksmond nog wel eens LEGODORP genoemd) reageerden met veel vragen en bezwaren. Het filmpje over de droom van de werkgroep werd al min of meer als definitief plan beschouwd. Niets bleek minder waar. Overleg volgde en na enkele gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners is afgesproken hen te betrekken in de ontwikkeling van de plannen van BELEEF DE RIVIER. Als vertegenwoordiger van de bewoners heeft Pedro van der Werf zich beschikbaar gesteld om de contacten met de werkgroep te onderhouden. Samen zouden we de wensen van een ieder zo goed mogelijk in vullen om daardoor tot een haalbaar en geaccepteerd eindresultaat te komen. Eind juni echter heeft er overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep BELEEF DE RIVIER en een afvaardiging van de Tuindorp bewoners. Zeer tot onze spijt hebben we moeten constateren dat de Tuindorpers geen beweging wensen te maken in de richting van ons plan. Ondanks het feit dat onze werkgroep heeft aangegeven het grootste deel van haar plannen te willen laten varen, zijn de Tuindorp bewoners tegen alle gedane voorstellen. Men is overal op tegen en niet bereid te werken aan een compromis. Wij betreuren dit en zien het als een gemiste kans. Dat heeft er echter wel toe geleid dat wij afscheid van elkaar hebben genomen en het overleg hebben gestaakt. De werkgroep BELEEF DE RIVIER gaat nu zelfstandig verder met het uitwerken en onderzoeken van haar, aangepaste, plannen.

“Wat zou het fantastich zijn als we nog meer konden genieten van onze prachtige Eem …”

Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Het Tuindorp

“Het is onze achtertuin….” Naast de vele honderden enthousiaste reacties over de plannen van de werkgroep waren er ook bezorgde mensen. Met name de bewoners van de aangrenzende wijk Het Tuindorp (in de volksmond nog wel eens LEGODORP genoemd) reageerden met veel vragen en bezwaren. Het filmpje over de droom van de werkgroep werd al min of meer als definitief plan beschouwd. Niets bleek minder waar. Overleg volgde en na enkele gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners is afgesproken hen te betrekken in de ontwikkeling van de plannen van BELEEF DE RIVIER. Als vertegenwoordiger van de bewoners heeft Pedro van der Werf zich beschikbaar gesteld om de contacten met de werkgroep te onderhouden. Samen zouden we de wensen van een ieder zo goed mogelijk in vullen om daardoor tot een haalbaar en geaccepteerd eindresultaat te komen. Eind juni echter heeft er overleg plaatsgevonden tussen de werkgroep BELEEF DE RIVIER en een afvaardiging van de Tuindorp bewoners. Zeer tot onze spijt hebben we moeten constateren dat de Tuindorpers geen beweging wensen te maken in de richting van ons plan. Ondanks het feit dat onze werkgroep heeft aangegeven het grootste deel van haar plannen te willen laten varen, zijn de Tuindorp bewoners tegen alle gedane voorstellen. Men is overal op tegen en niet bereid te werken aan een compromis. Wij betreuren dit en zien het als een gemiste kans. Dat heeft er echter wel toe geleid dat wij afscheid van elkaar hebben genomen en het overleg hebben gestaakt. De werkgroep BELEEF DE RIVIER gaat nu zelfstandig verder met het uitwerken en onderzoeken van haar, aangepaste, plannen.